CrossFit termíny (skratky a pojmy)

Dnešný blog bude venovaný základným a najčastejším CrossFit skratkám a pojmom, ktoré sa bežne využívajú.

Každému z Vás sa určite stalo, že nerozumel trénerovim slovám pri "bielej tabuli". Študoval skratky a pojmy, ktoré každý používal a tak sa pripravoval na svoj tréning. Ak si sa v tom našiel, tak si tu správne a dozvieš sa čo tieto skratky znamenajú. Určite ti to pomôže v ich postupnom osvojovaní a tak lepšom pochopení a príprave na svoj tréning. 

Ušetríme ti námahu v študovaní a hľadaní každej jednej zvlášť a pripravili sme si pre teba zoznam tých najpoužívanejších. 

CF


Základné formy tréningov a ich pojmy:

WOD: Workout of the Day = Tréning dňa.

AMRAP: As Many Reps (or Rounds) As Possible = Čo najviac možných opakovaní (kôl) vykonaných za daný čas.

EMOM: Every Minute On the Minute = Skompletizovanie predpísaných cvikov a ich opakovaní do každej celej minúty.

For time: Tréning, ktorý sa ide na čas. Skóre je teda výsledný čas, samozrejme čo najlepší.

Chipper: Nazýva sa tak tréning, ktorý obsahuje viac ako 4 pohyby s väčším množstvom opakovaní.

Complex: Séria pozostávajúca z troch alebo viacerých cvikov

Ladder: Stúpajúci alebo klesajúci počet opakovani v jednom alebo viacerých cvikoch.

BW: Body Weight = Telesná hmotnosť.

1RM: One rep maximum = Maximálna váha na jedno opakovanie.

PR: Personal record = Osobný rekord vykonaný v danom cviku (môže to byť váha, čas, počet opakovaní .. ).

Rep: Repetition = Opakovanie.

No Rep: No Repetition = Neplatné opakovanie (opakovanie, ktoré nebolo vykonané podľa predpísaných pravidiel- štandardov).

Rx’d (or RX): Označenie predpísaného workoutu, ktorý je ukončený bez úprav, teda zľahčení.

 

Konkrétne cviky a ich skratky

Cviky s vlastným telom a gymnastické pohyby:

Jakub wod-blog_1

Air Squat: Drep s vlastnou váhou

Burpee: Angličák 

Push-up: Kľuk s vlastným telom

Pull-up: Zhyb s vlastným telom

Kipping Pull-up: Zhyb, ktorý sa vykonáva pomocou - švihom tela

Butterfly Pull-up: Zhyb, ktorý sa vykonáva technikou zvanej "butterfly" -švihom tela

Chest to Bar Pull-up (CHTB, CH2B): Zhyb, pri ktorom sa hruď musí dotknúť hrazdy

Muscle-up (MU): Výťah z visu do vzporu vykonávaný na hrazde alebo na gymnastických kruhoch

Rope climb: Šplh na lane

Box Jump: Výskoky na bedňu

Dip: kľuky na bradlách, kruhoch

Double Unders (DU, DU's): Dvojskoky na švihadle

Hand Stand (HS): Stojka na rukách

Hand Stand Push-up (HSPU): Kľuk v stojke

Hand Stand Walk (HSW): Chôdza po rukách

Sit-up: Sed- ľah na brucho

Knees to Elbows (KTE, K2E): Kolená k lakťom = priťahovanie kolien k lakťom vo vise na hrazde

Toes to Bar (TTB, T2B): Špičky k hrazde, priťahovanie nôh z visu špičkami k hrazde s povinným dotykom o hrazdu

L-sit hold: Držanie vystretých nôh pred sebou v podpore (vykonáva sa napr. na hrazde, bradlách)

Lunge: Výpad s vlastným telom

Walking Lunge: Výpady s vlastným telom v chôdzi - výpadová chôdza

 

Silové cviky a vzpieračské termíny:

blog jakub

Back Squat (BS): Zadný drep s činkou

Front Squat (FS): Predný drep s činkou

Overhead Squat (OHS): Drep s činkou v pozícii nad hlavou

Wall Ball: Vyhadzovanie medicinbalu z drepu na terč

Deadlift (DL): Mŕtvy ťah

Sumodeadlift High Pull (SDLHP, SDHP): Vysoký výťah činky zo širokého postoja k brade v úzkom úchope

Snatch(Sn): Trh

Power Snatch: Silový trh do polodrepu (trh bez hlbokého drepu, zameraný na ťahovú časť)

Clean: Premiestnenie

Power Clean (PC): Silové premiestnenie  do polodrepu (premiestnenie bez hlbokého drepu)

Clean and Jerk (C&J): Nadhod (premiestnenie s výrazom)

Hang Clean, Hang Snatch: premiestnenie a trh z visu

Push Jerk (PJ): Výraz z ramien

Push Press (PP): Silový výraz z ramien

Shoulder Press: Tlak z ramien

Thruster: Predný drep + výraz nad hlavu

 

Verím, že tento článok Vám všetkým pomohol a už si ďalej nebudete lámať hlavu nad "čudnými skratkami" na Vašich tréningoch CrossFitu.

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo budete potrebovať niečo vysvetliť detailnejšie, neváhajte ma kontaktovať. Rád Vám pomôžem :)

Športu a CrossFitu zdar! #crushyourwod

 

Autor: Jakub Baluch - Osobný tréner